Pembantu Tadbir(Kew)-(Perak)

Jawatan : PEMBANTU TADBIR (KEW)
Gred : W17
Klasifikasi Perkhidmatan : Kewangan
Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
Jadual Gaji :
P1T1 : RM 821.89 P1T24 : RM 2152.86
P2T1 : RM 873.32 P2T24 : RM 2274.01
P3T1 : RM 926.26 P3T24 : RM 2399.46
Syarat Lantikan :
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

(i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan
tersebut; atau

(ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat pertengahan
(Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T2 RM871.80); atau

(iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia di Peringkat Tertinggi
(Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T5 RM1021.53); atau

(iv) Sijil dalam bidang Pengurusan Perniagaan atau Penyimpanan Kira-Kira yang
diiktiraf oleh kerajaan daripada Politeknik-Politeknik Tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T9 RM1221.17); dan

(v) kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 9 APRIL 2010

Mohon disini

No Response to "Pembantu Tadbir(Kew)-(Perak)"

Post a Comment

 

Copyright © 2009 Job Seeker All rights reserved.
Converted To Blogger Template by Anshul Theme By- WooThemes