Pembantu Tadbir(P/O) - (Perak)

Jawatan : PEMBANTU TADBIR (P/O)
Gred : N17
Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran Dan Sokongan
Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
Jadual Gaji :
P1T1 : RM 820.38 P1T24 : RM 2151.35
P2T1 : RM 871.81 P2T24 : RM 2272.50
P3T1 : RM 924.75 P3T24 : RM 2397.95
Syarat Lantikan :
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan; dan

(b) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh kerajaan.

(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer
dan/atau mengambil trengkas).

SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :-

(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(a) dia atas; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 9 APRIL 2010

Mohon disini

No Response to "Pembantu Tadbir(P/O) - (Perak)"

Post a Comment

 

Copyright © 2009 Job Seeker All rights reserved.
Converted To Blogger Template by Anshul Theme By- WooThemes