Iklan jawatan kosong di Majlis Daerah Kerian

Iklan jawatan kosong di Majlis Daerah Kerian
Tarikh tutup 23 April 2010
 
IKLAN JAWATAN KOSONG   
Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur tidak kurang dari 18 tahun yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan kosong dan keutamaan akan diberikan kepada rakyat Negeri Perak Darul Ridzuan.

1.1.A. (a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
 
 
Jawatan
Klasifikasi Perkhidmatan
Kumpulan Perkhidmatan
Skim Perkhidmatan
Gred
Taraf Jawatan
Gred dan Jadual Gaji
:
:
:
:
:
:
:
PENOLONG PEGAWAI SENIBINA (J29)
Perkhidmatan Kejuruteraan
Sokongan
Penolong Pegawai Senibina
J29
Tetap
J29 : P1T1 RM 1549.40 - P1T21 RM 3046.80
P2T1 RM 1620.49 - P2T21 RM 3241.91
P3T1 RM 1694.60 - P3T21 RM 3430.90
 
B. SYARAT LANTIKAN :
Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(i) Diploma dalam bidang Seni Bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred J29: P1T2 RM 1615.95; dan
(ii) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
C. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN
(i) Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Juruteknik bidang Senibina dan Pelukis Pelan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) ke jawatan Penolong Pegawai Senibina Gred J29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: mempunyai kelayakan di atas; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
(iii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
1.2.A.
 
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
 
Jawatan
Klasifikasi Perkhidmatan
Kumpulan Perkhidmatan
Skim Perkhidmatan
Gred
Taraf Jawatan
Gred dan Jadual Gaji
:
:
:
:
:
:
:
PEMBANTU PENILAIAN (W17)
Perkhidmatan Kewangan
Sokongan
Pembantu Penilaian
Tetap
W17: P1T1 RM 821.89 - P1T24 RM 2152.88
P2T1 RM 873.32 - P2T24 RM 2274.01
P3T1 RM 926.26 - P3T24 RM 2399.46
 
B. SYARAT LANTIKAN :
Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; DAN
(ii)(a) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; ATAU
(b)Sijil Pelajaran Malaysia (Sistem Terbuka):
    • Lulus enam (6) mata pelajaran termasuk kepujian Bahasa Melayu serta kepujian dalam mata pelajaran Matematik; ATAU
(c) Sijil Pelajaran Malaysia (Sistem Terbuka):
    • Lulus enam (6) mata pelajaran termasuk kepujian Bahasa Melayu serta kepujian dalam mata pelajaran Matematik yang dikumpul dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga (3) tahun berturut-turut.
PERHATIAN KEPADA PEMOHON:
  • Permohonan mestilah disertakan dengan salinan sijil yang disahkan.
  • Hanya permohonan yang ditapis senarai sahaja akan dipanggil temuduga.
  • Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
PERMOHONAN:
  • Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Rasmi MDK 1 (PKDM) yang boleh diperolehi di Pejabat Majlis Daerah Kerian dengan bayaran sebanyak RM 2.00 untuk satu borang. Bagi permohonan secara pos, sampul surat beralamat sendiri (saiz A4) dan bersetem RM 0.50 perlu dikemukakan bersama bayaran RM 2.00 (Wang Pos) (Atas nama Yang Dipertua, Majlis Daerah Kerian).
  • Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan Diploma/Sijil Persekolahan, surat beranak, kad pengenalan dan gambar berukuran pasport serta dikemukakan kepada:
YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH KERIAN
NO 1 WISMA MDK
JALAN PADANG
34200 PARIT BUNTAR
PERAK DARUL RIDZUAN

(iii) Tarikh tutup permohonan ialah pada 23 APRIL 2010

No Response to "Iklan jawatan kosong di Majlis Daerah Kerian"

Post a Comment

 

Copyright © 2009 Job Seeker All rights reserved.
Converted To Blogger Template by Anshul Theme By- WooThemes